دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

دسته بندی : مجتمع آموزشی، دانشگاهی و مراکز آموزش عالی

نشانی : گلستان,گرگان- گرگان ، خیابان جمهوری ، بلوار شهید مفتح ، هزارپیچ ، دانشگاه علوم و کشاورزی گرگان

مشاهده در گوگل

تعریف نشده

تلفن: ۰۱۷۳۲۲۵۳۹۸۰

امکانات

نزدیکترین‌های مشابه

مجتمع فنی همراه <

مجتمع فنی همراه

  گرگان ، میدان ولیعصر گرگان ، ضلع جنوب غربی میدان

  ۰۱۷۳۲۲۵۳۹۸۰


دانشگاه ازاد واحد گرگان<

دانشگاه ازاد واحد گرگان

  گرگان ، شهرک جهاد ، خرگوش تپه ، دانشگاه ازاد اسلامی واحد گرگان

  ۰۱۷۳۲۲۵۳۹۸۰