ناصری

ناصری

دسته بندی : جایگاه بنزین

نشانی : كردستان,سنندج- سنندج ، کیلومتر۱ جاده کرمانشاه روبروی فرودگاه

مشاهده در گوگل

تعریف نشده

تلفن: ۰۹۱۸۵۲۰۵۳۸۵

امکانات

نزدیکترین‌های مشابه

شرکتی سنندج<

شرکتی سنندج

  سنندج ، بلوار پاسداران جنب انبار نفت

  ۰۹۱۸۵۲۰۵۳۸۵


آرمان<

آرمان

  سنندج قرادیان روبروی دانشگاه کردستان

  ۰۹۱۸۵۲۰۵۳۸۵


کشاورز<

کشاورز

  سنندج ، خیابان کوسه هجیج شهرک کشاورز

  ۰۹۱۸۵۲۰۵۳۸۵


سیار ترمینال<

سیار ترمینال

  سنندج ، داخل ترمینال مسافر بری تهران

  ۰۹۱۸۵۲۰۵۳۸۵