باغ وکیل آباد ( پارک وکیل آباد )

باغ وکیل آباد ( پارک وکیل آباد )

دسته بندی : بوستان

نشانی : خراسان رضوی,مشهد- مشهد، انتهای بلواروکیل آباد، نزدیک کوهستان پارک شادی

مشاهده در گوگل

تعریف نشده

تلفن: ۰۹۳۸۲۸۶۴۳۲۸

امکانات

نزدیکترین‌های مشابه

کوهستان پارک شادی<

کوهستان پارک شادی

  مشهد ، وکیل آباد ، کوهستان پارک شادی

  ۰۹۳۸۲۸۶۴۳۲۸


پارک بنفشه<

پارک بنفشه

  مشهد ، بلوار وکیل آباد ، پارک بنفشه

  ۰۹۳۸۲۸۶۴۳۲۸


پارک زعفرانیه<

پارک زعفرانیه

  مشهد ، بزرگرا نمایشگاه ، پارک زعفرانیه

  ۰۹۳۸۲۸۶۴۳۲۸


پارک بازی ۴۰<

پارک بازی ۴۰

  مشهد ، بزرگراه امام علی ، پارک جنگی امام بازه

  ۰۹۳۸۲۸۶۴۳۲۸